Rynarcice

Kościół św. Marcina w Rynarcicach jest kościołem filialnym parafii Matki Boskiej Nieustającej pomocy w Mlecznie. Budowla świątyni została wzniesiona w drugiej połowie XIV lub XV wieku. W wieku XVIII uległa przebudowie. Wtedy zostały zmieniane m.in. otwory okienne. Od XVI wieku do końca II wojny światowej świątynia była ewangelicka.  Kościół został zniszczony w czasie wojny i odbudowany w 1971 roku.

Kościół św. Marcina jest budowlą murowaną, orientowaną, salową, wzniesioną na planie prostokąta, bez wyodrębnionego prezbiterium. Z zachowanymi dwoma gotyckimi profilowanymi portalami i trzema renesansowymi nagrobkami z końca XVI w. Całość pokryto dwuspadowym ceramicznym dachem.

W murach kościoła zachowało się kilka epitafiów, których powstanie datuje się na okres od XVI do XVIII wieku i dwa gotyckie profilowane portale. Za interesującą można uznać także zachowaną do dziś kamienną kropielnicę.

Za najważniejszy element wystroju wnętrza kościoła należy uznać pantetyk (dodane zdjęcia), który obecnie znajduję się w muzeum we Wrocławiu. Zdobił on ołtarz główny, a obecnie znajduję się tam, w zastępstwie, obraz z wizerunkiem św. Marcina. Trwają prace wykonania podobnego ołtarza i umieszczenie go w prezbiterium. Również boczne ołtarze są przygotowywane do umieszczenia na swoich miejscach. Z lewej strony – Jezus Miłosierny, a z prawej strony ołtarz MB Częstochowskiej.  

Przed kościołem stoi wysoki drewniany krzyż misyjny.